CBN004 – Combo phòng ngủ diện tích từ 12m2 đến 20m2 phong cách bán cổ điển