COMBO PHÒNG KHÁCH

CBK001 – Combo phòng khách theo phong cách hiện đại

CBK002 – Combo phòng khách theo phong cách hiện đại

CBK003 – Combo phòng khách theo phong cách hiện đại

CBK004 – Combo phòng khách theo phong cách bán cổ điển

CBK005 – Combo phòng khách theo phong cách hiện đại

CBK006 – Combo phòng khách theo phong cách hiện đại