Công tình The Legend 109 Nguyễn Tuân, Phong Cách Hiện Đại

Diện tích: 130m2